brainfood - alles

Minerva | Implicit Bias

blogEntryThumbnailThis episode features Robin Zhen on implicit bias and moral responsibility.

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Robin Zhengalles gesinn...
Comments

Minerva | Anarchism

blogEntryThumbnail‘No gods! No masters.’ But why not? This episode features Ruth Kinna on Anarchism.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Ruth Kinnaalles gesinn...
Comments

Minerva | Well-Being

blogEntryThumbnailWhat makes one’s life go well? What is of ultimate value for a person?

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Chris Heathwoodalles gesinn...
Comments

Minerva | Addiction

blogEntryThumbnailThis episode features Richard Holton on addiction, temptation, willpower, and the moral life.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Richard Holtonalles gesinn...
Comments

Minerva | Philosophy's Divide

blogEntryThumbnailMost continental philosophers shy away from analytic philosophy, and most analytic philosophers shy away from the continental tradition. Edward Kanterian regrets this trend.

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Edward Kanterianalles gesinn...
Comments

Minerva | Fasting

blogEntryThumbnailFasting might seem at odds with our modern lives. But Julian Baggini argues that, even for non-religious people, fasting has its virtues.

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Julian Bagginialles gesinn...
Comments

Minerva | Vegetarianism

blogEntryThumbnailIs it always wrong to eat animals? In this episode we talk to Peter Singer and to Jeff Mcmahan about this quotidian moral question.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Peter Singer & Prof. Jeff Mcmahan
alles gesinn...
Comments

Minerva | Spinoza

blogEntryThumbnailIn this episode Steven Nadler talks about Baruch Spinoza, one of the great rationalist philosophers of the 17th century.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Steven Nadler
alles gesinn...
Comments

Minerva | Moral Progress

blogEntryThumbnailIn this episode we talk to Peter Singer about the progress of morality: has there really been moral progress? Should we, one day, give moral status to computers? And why be moral anyway?

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Peter Singer
alles gesinn...
Comments

Minerva | Metaethics

blogEntryThumbnailIn this episode Simon Kirchin introduces a number of positions in metaethics, and tells us which one he prefers.

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Simon Kirchin
alles gesinn...
Comments

Minerva | Presocratics

blogEntryThumbnailThis episode discusses the ideas and relevance of Presocratic philosophers.

Moderator: Joshi & Jonathan Egid
Invitéë: Dr. Kelli Rudolph
alles gesinn...
Comments

Minerva | Beauty in mathematics

blogEntryThumbnailCan there be beauty in mathematics?

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Dr. Prof. Christian Wenzel
alles gesinn...
Comments

Minerva | Nietzsche

blogEntryThumbnailThis episode is all about Nietzsche.

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Daniel Came
alles gesinn...
Comments

Minerva | Psychiatry

blogEntryThumbnailWhat does it mean to say that somebody is mentally ill?

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Christine Lopez
alles gesinn...
Comments

Minerva | Ernst Cassirer

blogEntryThumbnailErnst Cassirer is a unique and often overlooked figure in twentieth century Philosophy.

Moderator: Joshi & Jonathan Egid
Invitéë: Michael Inwood
alles gesinn...
Comments

Minerva | Wittgenstein and Metaphilosophy

blogEntryThumbnailLudwig Wittgenstein is a philosopher's philosopher; he had much to say about how philosophy should be done.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Dr. Peter Hacker
alles gesinn...
Comments

Minerva | Marx and Morality

blogEntryThumbnailMorality is often considered to be ahistorical. In this episode we focus on Marx, who disagrees with this view of morality.

Moderator: Joshi
Invitéë: David Marjoribanks
alles gesinn...
Comments

Minerva | Mary Argument

blogEntryThumbnailMost scientists will tell you that the world is entirely physical. Frank Jackson is famous for a thought experiment that challenges this worldview.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Frank Jackson
alles gesinn...
Comments

Minerva | Epidemiology

blogEntryThumbnailWhat is Epidemiology, and why is it philosophically interesting? Dr. Alex Broadbent is establishing the philosophy of epidemiology as a distinct area within the philosophy of science.

Moderator: Joshi
Invitéë: Dr. Alex Broadbent
alles gesinn...
Comments

Minerva | Literature and Fictionality

blogEntryThumbnailOur second Minerva (English) episode. What is it that makes us think of something as fictional or non-fictional? The answer is less obvious than one might at first think, and it drags along quite a baggage of other questions.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. David Davies

alles gesinn...
Comments

Minerva | Descartes, Technology and Minds

blogEntryThumbnailOur first Minerva (English) episode. Descartes is often depicted as the philosopher who built his system by restarting everything from scratch, after having sceptically dumped all formerly accepted opinions. This is far from the truth.

Moderator: Joshi
Invitéë: Prof. Hanoch Ben-Yami

alles gesinn...
Comments

Zen.

blogEntryThumbnailvum Pascal | Während der japanescher Téizeremonie ass een wuel um Ufank vun deem wat do passéiert total ageholl, mat allen Sënner; souwuel als Beobachter, wie och als Zeremonienmeeschter. No joerelaanger Praxis verännert sech déi eegen Siicht, woubäi een selwer, als Uwesenden, sou eng geréng Roll anhëllt, ouni dësen Zoustand mühseeleg ervirzebréngen, sou dass d'„Maachen“ seng ur-eegenst Bedeitung erlaangt.alles gesinn...
Comments

Tea time!

blogEntryThumbnailvum Pascal | Ween sech nach net laang mat taoisteschen oder zen-buddhisteschen Gedanken beschäftegt huet, kéint dozou verleet sinn, Sënn mat enger Zilsetzung gläichzestellen. Eist Denken ass gewinnt, sech zielgeriicht ze verhalen, eng kloer an riicht Linn ze zeien, déi sech ëmmer vun engem Ausgangspunkt zu engem Endpunkt ausdehnt, an beschtefalls raimlech, wei och zäitlech déi kierzten Distanz am iwwerdroenen Sënn ze brauchen schéngt.alles gesinn...
Comments

Gottesbeweiser

blogEntryThumbnailKann ee Gott beweisen? Eng Rees duerch fënnef verschidden Argumenter (a Géigenargumenter).

Moderator: Thomas Koenig

alles gesinn...
Comments

à la carte | 2

blogEntryThumbnailAn dëser “à la carte” Episod, krute mir d’Fro gestalt: “ Wei kann ech wëssen op et iwwerhaapt eppes gëtt?”.

Moderator: Thomas Koenig

alles gesinn...
Comments

Den Doud - Deel 2

blogEntryThumbnailvum Thomas | D’Liewen nom Doud ass eigentlech d’Liewen nom Liewen...an d’Liewen virum Liewen ass rëm dann och Liewen...D.h. mir liewen virum Liewen an nom Liewen liewe mer nom Doud...Bon, loosse mer d’Wuertspillereien op der Säit.alles gesinn...
Comments

Den Doud

blogEntryThumbnailvum Thomas | Den Doud ass dat, wat nom Liewen kennt. Wat dat genau soll sinn, weess keen sou genau. Sou ongeféier kéint een déi ganz Problematik hei resuméieren. Leider ass et rëm eng Kéier net sou einfach.alles gesinn...
Comments

Vill Philo

blogEntryThumbnailAllgemengt Gespreich iwwer Philosophie mam Thomas Koenig.

Moderator: Joshi
Invité: Thomas Koenig

alles gesinn...
Comments